form表单name以点(.)分割如何转json?

原始数据:

let form = { 
  'data': { 
    'user.title': '标题', 
    'data.name': '名字', 
  }, 
}; 

最终效果:

let json = { 
  'data': { 
    'user': { 
      'title': '标题', 
    }, 
    'data': { 
      'name': '名字', 
    }, 
  }, 
};

复杂一点:

 
let form = { 
  'data': { 
    'user.title': '标题', 
    'user.name': '名字', 
    'data.title': '标题', 
    'data.name': '名字', 
  }, 
  'admin.data': { 
    'form.user.title': '标题', 
    'form.user.name': '名字', 
  }, 
}; 
 
let json = { 
  'data': { 
    'user': { 
      'title': '标题', 
      'name': '名字', 
    }, 
    'data': { 
      'title': '标题', 
      'name': '名字', 
    }, 
  }, 
  'admin': { 
    'data': { 
      'form': { 
        'user': { 
          'title': '标题', 
          'name': '名字', 
        }, 
      }, 
    }, 
  }, 
};
已解决 悬赏分:60 - 解决时间 2021-11-28 18:06
反对 0举报 0 收藏 0

回答2

最佳
 • @

  测试可以 你瞅瞅!
  Q[GOBEU8PSPU1)D(Z1UBHZ2.png

  function handle(obj) {
  
  let obj2 = {};
  
  for (var k in obj) {
  
  var data = k.split('.');
  
  data.reduce((prev, cur, index, arr) => {
  
  if (!prev[cur]) {//不存在等于空对象
  
  prev[cur] = {};
  
  }
  
  if (index + 1 == arr.length) {
  
  if (Object.prototype.toString.call(obj[k]) === '\[object Object]') {//值为对象递归调用
  
  prev[cur] = handle(obj[k])
  
  } else {
  
  prev[cur] = obj[k]
  
  }
  
   
  
  }
  
  return prev[cur]
  
   
  
  }, obj2)
  
   
  
  }
  
  return obj2
  
   
  
  }``
  支持 0 反对 0 举报
  2021-11-28 10:17
 • @
  let form = { 
    'data': { 
      'user.title': '标题', 
      'data.name': '名字', 
    }, 
  }; 
  let newform = {
  }
  for(let key in form) {
    newform[key] = {};
    for(let j in form[key]) {
      let keyArr = j.split('.');
      newform.data[keyArr[0]] = {}
      newform.data[keyArr[0]][keyArr[1]] = form.data[j]
    }
  }
  支持 0 反对 0 举报
  2021-11-28 10:58